Propagace kapely je komplexní souhra více prvků najednou. Jedná se o produkt, tedy tvorbu, image kapely, její PR grafiku a v další části pak propagaci v médiích a na sociálních sítích.

S kvalitním produktem, který vám zároveň umíme pomoci vytvořit pak dokážeme pracovat v každé této oblasti.


Kontakt

tendersound@seznam.cz

https://www.facebook.com/tendersound.cz/